skip to Main Content

Wij scholen met de Bijbel!

We leren de kinderen naast rekenen, lezen en schrijven ook uit de Bijbel. Op onze scholen geven we Bijbelonderwijs, is er ‘s ochtends een dagopening en vieren we de christelijke feestdagen. De grondslag voor ons leven is de Bijbel en we willen de kinderen, met onze houding en ons gedrag, laten zien wat het betekent om als christen te leven.

In de praktijk gaat het dan ook over pesten, omgaan met elkaar en respect voor de schepping. Maar ook leren we dat we allemaal fouten maken en vergevingsgezind mogen zijn. Gaat alles dan perfect? Zeker niet. Maar we weten:

“Mensen die zich laten leiden door God houden van elkaar. Ze zijn blij en leven in vrede. Ze hebben geduld en zijn goed voor elkaar. Ze geloven in Christus. Ze zijn vriendelijk en gedragen zich goed.”  Bron: Bijbel in gewone Taal

noorderbasis_bijbel (1)
Back To Top