skip to Main Content

Ons onderwijs

Op De Fontein werken we opbrengstgericht. We willen graag dat de kinderen zoveel mogelijk profiteren van de lessen die we geven. Daarom geven we les door middel van expliciete directe instructie (EDI). We gaan vervolgens regelmatig na welke vorderingen er gemaakt worden. Aan de hand van die vorderingen stellen we ons onderwijs bij. Door telkens te kijken naar de effectiviteit van het onderwijs, willen we de kwaliteit van de lessen steeds verder verbeteren. Op die manier willen we de kinderen helpen om hun gaven volledig in te zetten.

Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek (rapport inspectie uit 2015)

DWF_MB_Nb_Futura_170515_077 (1)

Werken in jaargroepen

We werken op De Fontein in jaargroepen. Dat betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd samen in een groep zitten. We bieden de kinderen een per leerjaar afgesproken pakket leerstof aan, aangevuld met leerstof op hun eigen niveau, zoals plustaken, Acadin en Levelwerk. Daarnaast geven we lessen sociale vaardigheid en komen techniek en culturele activiteiten ook aan bod.

Omdat we een relatief kleine school zijn, hebben we de jaargroepen gecombineerd tot 4 klassen (groep 1/2, groep3/4, groep 5/6 en groep 7/8).

We houden in ons onderwijs rekening met verschillen en passen ons lesgeven daarop aan in leerstof, tijd en tempo als dat nodig is. We hebben kinderen goed in beeld en bieden goede zorg wanneer het leren niet vanzelfsprekend is, of wanneer sociale situaties lastig zijn.

Ontwerp_Futura

Kanjertraining

We vinden op onze school de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen belangrijk. Om je goed als persoon te kunnen ontwikkelen en om goed te kunnen leren, moeten kinderen zich veilig voelen. Ieder kind mag zich erkend, geborgen en gewaardeerd voelen.

Elke week worden er lessen gegeven in de kanjertraining om zo de sociale vaardigheden van leerlingen te versterken. Kinderen worden zich bewust van hun eigen gedrag en leren ook om daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij maken we op onze school gebruik van de kanjerafspraken: We hebben respect voor God, onszelf en anderen. Je mag leren om jezelf te zijn!

logo-kanjertraining205x70 (1)
Back To Top