skip to Main Content

Tussenschoolse opvang

De meeste kinderen blijven op school eten. De lunchpauze duurt 45 minuten.Er is een rooster voor TSO-dienst voor alle ouders. De leerkrachten eten het eerste kwartier met de kinderen. Daarna nemen ouders de taak over, voor zover nodig. De pleinwacht tijdens deze lunchpauze wordt verzorgd door de TSO-ouders in combinatie met 1 vaste coördinator .

Buitenschoolse opvang

opvang-400×600
Back To Top